Home  >  Projects  >  Recreatieonderzoek De Maashorst

Recreatieonderzoek De Maashorst

Period:2010
Client:Stuurgroep De Maashorst
Product:Korteweg Maris, D. M., Landré, M., Dirven, R. J. G., & van den Nieuwenhuizen, Y. (2011). Recreatieonderzoek De Maashorst. Breda: NHTV Breda University of Applied Sciences.

This project focused on a benchmark with regard to the current leisure visits to the Maashorst area (Nulmeting betreffende het huidige toeristisch-recreatieve bezoek aan gebied De Maashorst).

The project ran from August to October 2010.