Home  >  Publications  >  Duurzaam vervoer voor Europees toerisme
2005

Duurzaam vervoer voor Europees toerisme

Paul Peeters
Bibliographical information:
Peeters, P. (2005) Duurzaam vervoer voor Europees toerisme. Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2005, 24 en 25 november 2004, Antwerpen, België. (Dutch only)
Toeristenonderzoek concentreert zich meestal op accommodaties, activiteiten en lokaal vervoer.Informatie over vervoer tussen de woning en de toeristische bestemming (toeristisch W/B vervoer) ontbreekt doorgaans. Vervoeronderzoek vult dit gemis nauwelijks aan: in veel gevallen wordt vervoer met vrijetijds- of toeristische motieven niet apart onderscheiden en, wanneer dat wel het geval is, met definities van toerisme die niet stroken met die uit toeristisch onderzoek. Vanwege de grote omvang van de milieueffecten van het W/B vervoer en omdat het W/B vervoer aanzienlijk sneller groeit dan het aantal toeristen, is het van belang gedetailleerd inzicht in de omvang en de gevolgen van W/B vervoer te hebben.
In dit paper zetten we de methode en de resultaten van een nieuwe aanpak van dit probleem uiteen. Het is gebaseerd op de resultaten van het Europese ‘MuSTT’ project. Door integratie van het Europese vervoersmodel TEN-STAC met gegevens over internationaal toerisme van de World Tourism Organisation (WTO) is het MuSTT data model ontwikkeld. Belangrijkste vorderingen vormen de toevoeging van binnenlands toerisme en van vervoersgegevens als vervoerwijze en afgelegde afstanden, alles voor het jaar 2000 en met prognoses voor 2020 en in overeenstemming met de internationaal geaccepteerde WTO-definitie van toerisme.... .
Open/download the PDF
Open, download, or access the publication