Home  >  Publications  >  Een kennisagenda met kennislacunes
2006

Een kennisagenda met kennislacunes

Peeters, P.M.
Bibliographical information:
Peeters, P.M. (2006) Een kennisagenda met kennislacunes. Vrijetijdstudies, 24 (3/4), 51-53.
De kennisagenda van de RMNO richt zicht op ‘duurzame ontwikkeling van het toerisme’ en niet op ‘duurzaam toerisme’. Dat is een verstandige keuze. Dat laatste label wordt namelijk te pas en vooral te onpas op toeristische producten geplakt die daar niet aan voldoen. Het advies benoemt een aantal belangrijke aandachtspunten, zoals een gebrek aan theorievorming, diverse sociale dilemma’s als kernprobleem, vervoer als belangrijk element bij het ontstaan van schade aan het milieu, de noodzaak te denken in scenario’s en samenhangen, de kennislacunes rondom tweede huizenbezit en de rol van de luchtvaart. Een kennisagenda moet, om te kunnen overtuigen, een goed overzicht van de bestaande kennis bieden en een goede analyse van de problematiek om een heldere vraagstelling op te leveren. Jammer genoeg mist het advies (te) veel relevante literatuur en bevat fouten en overbodige details waardoor het niet overtuigend tot de vraagstelling leidt, en deze bovendien niet de meest relevante is.
Open/download the PDF