Home  >  duurzaam_toerisme

Duurzaamheid, toerisme en transport

Het Centre for Sustainability, Tourism and Transport (CSTT) is een onafhankelijk onderzoeks- en kennisinstituut aan Breda University of Applied Sciences (BUas).

Met het CSTT willen we bijdragen aan de kennis over de milieueffecten van toerisme en de toeristische sector. Op basis van deze kennis willen we de sector ondersteunen de overgang naar duurzame ontwikkeling te maken. Een van de belangrijkste obstakels voor een duurzame ontwikkeling is de bijdrage van toerisme aan klimaatverandering. Het CSTT heeft zich daarom gespecialiseerd in het ontwikkelen van onderzoeksmethoden en tools om de broeikasgasemissies van toerisme in kaart te zetten, en hoe deze voorkomen kunnen worden. Het gaat dan met name om de vakantievoetafdruk (ook wel CO2 voetafdruk of 'carbon footprint') en het managen hiervan ('carbon management'). Bij duurzaamheid zijn veel zaken aan elkaar gerelateerd en daarom houdt het CSTT zich ook bezig met onderzoek naar andere milieuaspecten zoals het gebruik van (niet) herbruikbare bronnen, de ruimtelijke ontwikkeling van bestemmingen, gevolgen voor ecosystemen en de natuur, lokale geluidsbelasting, lucht- en waterkwaliteit/ -kwantiteitsproblematiek, en de gevolgen van een verslechterd milieu op toerismestromen.

We benaderen het onderzoek multidisciplinair, waarbij toerisme en transport studies en geografie samengaan met onder andere milieu- en gedragswetenschappen.

Het CSTT onderzoekt, verspreidt en geeft onderwijs in duurzame ontwikkeling van toerisme en transport. Onze belangrijkste producten zijn projectrapporten, wetenschappelijke en populaire publicaties, en onderwijs. Via het menu aan de rechterkant kunt U onder publicaties middels een uitgebreide zoekfunctie al onze uitgaves vinden, informatie over onze projecten nalezen, en onze diensten en studentenscripties zoeken. Lees ook eens ons laatste jaarverslag voor een korte samenvatting van ons meest recentelijke werk. We wijzen erop dat alle verdere pagina’s op onze website in het Engels zijn. Wel vindt u veel Nederlandstalige media artikelen over het CSTT op onze perspagina.

Het CSTT is, als BUas research group, partner van het Centre of Expertise Leisure, Toerisme & Hospitality (CELTH), een initiatief van NHTV, HZ University of Applied Sciences en Stenden University of Applied Sciences. Academische partners zijn Wageningen UR, Rijksuniversiteit Groningen en Tilburg University.

Het CSTT was namens Breda University of Applied Sciences een actieve partner in IDUT (Vereniging voor Duurzaam Uitgaand Toerisme), die sinds 1 januari 2014 is overgegaan in het MVO Netwerk Toerisme. Dit netwerk richt zich op het verduurzamen van het toerisme, ongeacht waar dit zich afspeelt. Ook in het MVO Netwerk Toerisme zal het CSTT een actieve rol blijven spelen.