Home  >  duurzaam_toerisme

Het CSTT is verhuisd!

Vanaf februari 2022 is deze website offline.

U kunt alle publicaties, projectdocumenten, medewerkerprofielen, mediabijdragen en contactdetails op het profiel van de Sustainable Tourism and Transport onderzoeksgroep op de Pure pagina’s van Breda University of Applied Sciences vinden.

De onderzoeksgroep Sustainable Tourism and Transport heeft als doel kennis over de rol van toerisme en toeristisch vervoer aan verschillende wereldwijde milieuproblemen bij te dragen.

Toerisme, en met name toeristisch vervoer, dragen significant bij aan diverse globale uitdagingen (vooral klimaatverandering, maar ook biodiversiteit en gezondheid), en effectief beleid voor deze uitdagingen is nog altijd nauwelijks voorhanden. De onderzoeksgroep streeft daarom naar veranderingen die bijdragen aan een afname van toerisme’s voetafdruk, door effect te hebben op relevante beleidsdomeinen in toerisme en milieu, en op de bewustwording en het handelen van relevante organisaties en de bevolking. Wij bekijken toerisme vanuit een geintegreerd perspectief dat alle toerismestromen van en naar bestemmingen meeneemt (binnenlands en internationaal, en alle doeleinden, inclusief zakelijk reizen).

We gebruiken ons onderzoek om bedrijven, consumenten en beleidsmakers te helpen om maatregelen te treffen die genoemde uitdagingen effectief aangaan. Hiertoe:

  1. Meten en voorspellen we de effecten van toerisme en toeristische vervoer op het milieu (m.n. koolstofdioxide (CO2) emissies), en de mogelijke gevolgen ervan voor consumenten en bedrijven onder huidig en alternatief beleid.
  2. Onderzoeken we het ontstaan van beleidsprocessen om beleidsactoren te helpen met het ontwikkelen van alternatief beleid dat de milieu-gerelateerde uitdagingen van toerisme effectief addresseert.
  3. Proberen we innovatieve manieren van onderzoek, ideeën en applicaties.
  4. Ontwikkelen we innovatieve tools, inclusief serious games en nieuwe manieren om onderzoeksresultaten te vertalen voor beleidsmakers, het publiek en business leaders.
Ons onderzoeksteam:
•    Professor Paul Peeters
•    Harald Buijtendijk
•    Erdinç Çakmak
•    Eke Eijgelaar
•    Ivar Neelis
•    Cheryl van Adrichem

(Breda, februari 2022)