Home  >  publications  >  Duurzaam recreatieverkeer enkele casestudies
2005

Duurzaam recreatieverkeer: enkele casestudies

Pierre van Veghel, Paul Peeters
Bibliographical information:
Veghel, P. van, Peeters, P. (2005) Duurzaam recreatieverkeer: enkele casestudies.
Conferentie paper beschrijft de relatie tussen milieu en recreatieverkeer, een viertal cases in Nederland en trekt conclusies rondom beleidsdilemma's als mobilist - recreant en milieu
Binnen het verkeer en vervoer is de aandacht veelal gericht op het reguliere woonwerkverkeer en zakelijk verkeer. Recreatieverkeer krijgt, net als al het vrije-tijdsverkeer, weinig aandacht van beleidsmakers. Duurzaam recreatieverkeer is helemaal een onbekend terrein. Toch is er op het gebied van recreatieverkeer een wereld te winnen. Op basis van een aantal casestudies zijn vier dilemma’s geformuleerd die veroorzaken dat recreatieverkeer niet optimaal verloopt en leiden tot onnodige negatieve milieubelasting. De aanpak van deze dilemma’s is een eerste stap op weg naar duurzaam recreatieverkeer en een beter milieu.
Open/download the PDF
Open, download, or access the publication