Home  >  publications  >  Gegijzelde armoede toerisme en armoedebestrijding
2005

Gegijzelde armoede: toerisme en armoedebestrijding

Jos van der Sterren, Jeroen Nawijn, Ilja Simons, Paul Peeters
Bibliographical information:
Sterren, J. van der, Nawijn, J., Simons, I., Peeters, P. (2005) Gegijzelde armoede: toerisme en armoedebestrijding. Aanzet voor Forumdiscussie in Vrijetijdsstudies, 23(3), 38-41.

Het artikel vormt de stellingname voor een drietal discussiebijdragen over de stelling dat Westers toerisme geen duurzame oplossing kan zijn voor armoede.
Volgens de WTO (World Tourism Organisation) in haar ST-EP programma (Sustainable Tourism to Eliminate Poverty) dient toerisme als ‘primary tool for eliminating poverty in the world’s poorest countries’ (WTO 2002, p. 15). Het ST-EP rapport argumenteert dat toerisme in veel arme landen de betalingsbalanspositie verbetert en de schuldenlast vermindert. Ook zou het betere kansen bieden voor de ontwikkeling van de allerarmste inwoners van ontwikkelingslanden dan andere sectoren. De onderbouwing voor deze stellingen bestaat uit constateringen als ‘tourism is the primary source of foreign exchange earnings in the 49 least developed countries’ en ‘Tourism is a principal export for 83% of developing countries’. Echter, alleen het aandeel in de export van internationaal toerisme wordt kwantitatief onderbouwd (Denman en Denman 2004; WTO 2002).
Bij het argument dat toerisme speciaal ook de armsten ontwikkelt, zet de WTO zelf een kanttekening doordat ze het als belangrijkste uitdaging ziet hoe de voordelen voor de armen te verbeteren en de nadelen te verminderen (WTO 2002, p. 65). Eigenlijk komt de argumentatie van WTO erop neer dat toerisme een zeer geschikt middel kan zijn ter bestrijding van armoede, mits omgevormd in een soort ‘ideaal’ toerisme. Dat roept de vraag op hoe groot de economisch, culturele en ecologisch problemen zijn en of toerisme dan wel zo’n geschikt wapen is in de strijd tegen armoede. Het vervolg van deze tekst leest u in de bijlage (zie downloads).
Open/download the PDF
Open, download, or access the publication