Home  >  publications  >  Klimaatverandering en toerisme. Grenzen aan de klimaatruimte
2007

Klimaatverandering en toerisme. Grenzen aan de klimaatruimte?

Peeters, P.
Bibliographical information:
Peeters, P. (2007) Klimaatverandering en toerisme. Grenzen aan de klimaatruimte? Nederlands-Vlaamse Vrijetijdsstudiedag 2007, 12-04-2007. Breda.

Het toerisme groeit wereldwijd met enkele procenten per jaar, maar de bijdrage van toerisme en met name toeristisch vervoer, aan de emissies van broeikasgassen groeit met vele procenten per jaar. Dat betekent dat toerisme verantwoordelijk is voor een steeds groter deel van de totale hoeveelheid broeikasgassen die de mens in de atmosfeer brengt, terwijl deze hoeveelheid uiteindelijk deze eeuw met 80% omlaag zal moeten om ‘gevaarlijke klimaatverandering’ te vermijden. Uit diverse studies is gebleken dat de broeikasgassen voor het grootste deel worden veroorzaakt door een relatief klein deel van de sector: dat van vliegreizen in het algemeen en van verre reizen in het bijzonder. Luchtvaart is een high-tech industrie met een hoog innoverend vermogen. Dat betekent echter dat de huidige vliegtuigen aan het einde van hun ontwikkelingstraject zitten. De klimaatruimte voor verder groei van luchtvaart blijkt beperkt. Maar dit hoeft niet perse voor de toeristische sector te gelden. In het paper zullen we de bewegingsruimte voor verschillende stakeholders tentatief bespreken. De toerist heeft weliswaar veel keuzes, maar het wordt niet makkelijk gemaakt door de sector om de individuele klimaatruimte te verminderen en juist wel om deze aanzienlijk te vergroten. De luchtvaartsector kan niet makkelijk het volume verminderen. De toeristische sector kan – mits geholpen door de overheid – de klimaatruimte wel sterk inperken zonder daarbij in omvang achteruit te gaan.
Open/download the PDF