Home  >  publications  >  Ontwikkeling duurzaam toerisme Amsterdam
2004

Ontwikkeling duurzaam toerisme Amsterdam

Peeters, P.M., Schouten, F., Klep, R.
Bibliographical information:
Peeters, P. M., Schouten, F. & Klep, R. (2004) Ontwikkeling duurzaam toerisme Amsterdam. De ecologische voetafdruk van het inkomend toerisme naar Amsterdam. Breda: NHTV CSTT.

Toerisme is een dienstverlenende sector, waarvan doorgaans de milieubelasting relatief laag is Toch blijkt dat voor toerisme steeds minder op te gaan. Mede daarom is een Productgerichte Milieuzorg project (PMZ) opgezet voor het inkomend toerisme in Amsterdam. De milieubelasting is bepaald met behulp van een ‘ecologische voetafdruk analyse’ (EVA) van het dag- en verblijfstoerisme naar Amsterdam. In totaal wordt volgens het Bezoekersonderzoek 2001/2002 Amsterdam jaarlijks ongeveer 17 miljoen keer bezocht door toeristen en recreanten, waarvan acht miljoen keer door verblijfsbezoekers en negen miljoen keer door dagbezoekers. Deze bezoeken leverden circa veertig miljoen verblijfsdagen in Amsterdam. Dat komt neer op een ‘extra bevolking’ van 15% ten opzichte van de gehele Amsterdamse bevolking. De totale voetafdruk van het inkomend toerisme – inclusief de reis naar en van Amsterdam - is 1,42 miljoen hectaren ofwel equivalent met bijna 40% van de ecologische voetafdruk van alle Amsterdammers samen. Gebleken is dat het vervoer tussen de woonplaats van de toerist en Amsterdam (of Nederland of E uropa in geval het om een rondreis of combinatiereis gaat) bijna driekwart van de totale milieubelasting uitmaakt. Het aandeel van het verblijf is 21%, van vermaak 6% en van het lokale vervoer 1%. De voetafdruk wordt gedomineerd door toeristen die vanuit ver weg gelegen landen naar Amsterdam reizen.
Open/download the PDF