Home  >  publications  >  Sporen naar Eindhoven
2004

Sporen naar Eindhoven

Peeters, P., Van Goeverden, C.D.
Bibliographical information:
Peeters, P. M. & van Goeverden, C. D. (2004) Sporen naar Eindhoven. Mogelijkheden voor verbetering van de internationale treinverbindingen vanuit de regio Eindhoven. CVS, Zeist.

De internationale ontsluiting per openbaar vervoer van de gemeente Eindhoven heeft een lage kwaliteit. Hoewel relatief dicht bij de grens gelegen wordt geen enkele recht-streekse verbinding met het buitenland geboden, terwijl de reistijden bijzonder lang zijn in vergelijking met die van auto en vliegtuig. Het gebruik dat voor internationale verplaatsingen van het openbaar vervoer gemaakt wordt is navenant gering. In de studie wordt voor het vervoer over de wat langere afstanden een aantal varianten voorgesteld die de ontsluiting van Eindhoven aanzienlijk moeten verbeteren. Ze betreffen het inleggen van doorgaande sneltreinen naar Duitsland via Venlo en opening van de geplande HSL Breda-België met bij voorkeur doorgaande hogesnelheidstreinen naar en van Eindhoven. De varianten zijn geëvalueerd op kwaliteit, reizigersgroei en financiële aspecten. De minst vergaande varianten blijken al een grote kwaliteitssprong te bewerk-stelligen en een grote toename van het aantal reizigers. De verdergaande varianten, met meer en/of snellere treinen, hebben in termen van extra kwaliteit en reizigers een kleinere toegevoegde waarde. Financieel gezien scoren de minst vergaande varianten, die geen of weinig infrastructurele investeringen vereisen, veruit het best. De extra kosten worden hier goeddeels gedekt door de extra opbrengsten. Al met al kan gecon-cludeerd worden dat met betrekkelijk eenvoudige middelen een aanzienlijke verbetering mogelijk is die tot een grote reizigersgroei leidt en financieel ongeveer neutraal uitpakt.
Open, download, or access the publication