Home  >  publications  >  The Tourist, the Trip and the Earth
2003

The Tourist, the Trip and the Earth

Peeters, P.
Bibliographical information:
Peeters, P. (2003). The Tourist, the Trip and the Earth. IN NHTV Marketing and Communications Departments (Ed.) Creating a fascinating world, 1-8. Breda: NHTV.

Dienstverlenende sectoren hebben een aanzienlijk geringere milieubelasting dan bijvoorbeeld zware industrie. Toerisme behoort tot de dienstverlening en sterke groei ervan zou dan ook een zegen voor het milieu zijn,ware het niet dat de milieubelasting van de toeristische sector per omgezette euro snel toeneemt en die van steeds meer industrieën begint te overschrijden. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de toenemende afhankelijkheid van toerisme van vervoer per vliegtuig. Behalve energiegebruik en emissies nemen ook ruimtegebruik, watergebruik en schade aan biodiversiteit door het toerisme toe. Omgekeerd ondervindt het toerisme in toenemende mate schade van de afnemende kwaliteit van het wereldecosysteem. Bij het zoeken naar oplossingen dient men zich te realiseren dat toeristische revoluties ontstaan door transporttechnologische ontwikkelingen en niet andersom. Duurzaam toerisme is alleen mogelijk in combinatie met duurzaam transport.
U kunt de gehele tekst lezen in de bijgevoegde link.
Open/download the PDF